+420 602 318 061 info@drevodomky.eu

Bydlení v dřevostavbě

BYDLENÍ VE DŘEVĚ JE:
 • Ekonomické na výstavbu
 • Ekologické na použité materiály
 • Energeticky úsporné na provoz
 • Estetické na porovnání s konkurencí
 • Expresní na dobu výstavby

 Firma Dřevodomky EU s.r.o. nabízí ověřené a funkční typy domů za výhodné ceny s velmi příznivým poměrem mezi cenou a užitnou hodnotou stavby. Dům je možno postavit na klíč v hrubé stavbě anebo s různým stupněm dokončenosti podle potřeb a možností zákazníka.

 K zahájení stavby Vám postačí vlastnictví  pozemku. V případech, kdy ani pozemek nevlastníte, tak uvítáte jistě i naši developerskou činnost, kdy jsme schopni Vám nabídnout pozemek Vámi odpovídající požadavkům. My zajistíme projekt, který s Vámi zkonzultujeme, zajistíme finanční krytí.

Výhody

Výhody systému dřevostavby zvlášť pro výstavbu rodinných domů a obytných domů do 5 podlaží dokazuje rozšíření dřevostaveb v Americe, Kanadě a v severních částech Evropy. Dřevostavby obstojí i v extrémních podmínkách.

Dostatečné zdroje surovin a vývoj nových ekologických způsobů zpracování dřeva, vytvářejí předpoklady pro využití tohoto systému i ve středoevropských podmínkách.

N

Stavba ze dřeva vyžaduje určité specifické postupy a technologickou kázeň.

N

Dům postavený za těchto podmínek má v úhrnu lepší vlastnosti než zděná stavba.

Výhody systému moderní dřevostavby

N

Nízké náklady na stavby domu

N

Menší tlouštka stěn

N

Zvětšení obytné plochy

N

Rychlá doba výstavby neomezená ročním obdobím

N

Suchý proces výstavby montážním způsobem

N

Nízkoenergetické domy

N

Protipožární vlastnosti obvodových plášťů

N

Vysoká pevnost konstrukce

N

Statická bezpečnost proti zemětřesení

N

Nízká váha stavby

N

Minimální energetická náročnost výstavby

N

Vysoká životnost stavby

N

Splňuje parametry evropských norem

N

Šetří životní prostředí

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE RODINNÝCH DOMŮ

PANELOVÉ DÍLCE STĚN
Dřevěný skelet stěnových, stropních i střešních panelů je vyroben z vysoce kvalitních KVH hranolů. Někdy je potřeba dle požadavků projektanta použít na určité části stavby sušené dřevo, které proti plísním a hnilobě chemicky impregnujeme. Pro spojení jednotlivých dílů se používají spojovací prostředky v nerezové povrchové úpravě. Obkládá se třískovými deskami OSB, sádrokartónem, eventuálně dalšími velkoplošnými materiály, které splňují přísná měřítka evropských norem. Vnitřní výplň dutin v panelu je provedena tepelnou izolací na bázi skelných nebo čedičových vláken. Je tedy absolutně nehořlavá a zvukoizolační. Též opláštění v kombinaci s obvodovým kontaktním fasádním systémem zvyšuje termoizolační,akustické a protipožární vlastnosti sendvičových stěn. Dimenze jednotlivých prvků nosné konstrukce jsou staticky propočítány a ověřeny dlouholetou praxí.
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Krov na dřevostavbě RD bývá klasický – vaznicový. Navrhuje se s možností vestavby obytného podkroví.
STROPNÍ KONSTRUKCE
Stropy v dřevostavbě navrhujeme dřevěné. Podle druhu výstavby většinou trámové, případně i panelové. Strop v konečné podobě navrhujeme často jako spřaženou konstrukci, kdy podklad podlahy tvoří betonový (anhydritový) potěr na dřevěné konstrukci.

Výstavba rodinného domu doposud představovala nejen radost, ale i mnoho starostí s vyřízením všech formalit – obíhání úřadů kvůli územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, projektu osazení do terénu, následně kvůli řadě podkladů pro kolaudaci atd.

Spousta ztraceného času, peněz i nervů.

Nyní všechny tyto starosti můžete hodit za hlavu. Dřevodomky EU s.r.o.využije ráda svých zkušeností s komunikací s úřady tak, abyste se mohli z nového domu těšit co nejdříve a bez starostí.

Dřevodomky EU s.r.o. nestaví typizované domy na klíč, ale každému zákazníkovi se individuálně věnuje dle jeho představ a potřeb. Sekce vzorové a Realizované projekty slouží pro získání představy a poté se každý projekt řeší samostaně. Při použití již realizované projektu (zachování vnějších rozměrů – vnitřní dispozici je možno i tak upravit) se dostáváme na velice zajímavé ceny pro zpracování projektové dokumentace.

V zahraničí jsou dřevostavby dlouhodobě velmi populární, v posledních letech ale zájem o ně výrazně roste i v České republice. Moderní dřevěné domky splňují všechny požadavky na moderní bydlení. Jsou lehké a přitom velmi odolné, jejich předností je trvanlivost, nevznikají praskliny a neškodí jim ani agresivní kyselé prostředí. Dřevěné domky jsou navíc ekologicky nezávadné – jejich výroba nezatěžuje životní prostředí.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K NEJČASTĚJÍŠÍM MÝTŮM O DŘEVOSTAVBÁCH:

MÁ DŘEVOSTAVBA NIŽŠÍ ŽIVOTNOST?

 • Nejstarší dochovaná stavba ze dřeva z roku 1056 – pagoda v Číně – je jednou z mnoha dodnes funkčních staveb, které vyvracejí tvrzení, že dřevostavby dlouho nevydrží.
 • Například Albert Einstein si v roce 1925 nechal postavit své letní sídlo v německém Caputhu jako panelovou dřevostavbu. Tento dům stojí dodnes. Ano, byl opravován, ale ruku na srdce: o kterou stavbu se nemusíte vůbec starat?
 • Oprava a přestavba moderní dřevostavby jsou snažší než u zděných domů. Stavební systém umožňuje svojí konstrukcí a použitými materiály jednoduchou rekonstrukci rozvodů, změny dispozic, obnovu interiérů i exteriérů. V případě potřeby se dřevostavba velmi snadno demontuje a nahradí novější modernější stavbou.

HOŘÍ DŘEVOSTAVBA RYCHLEJI NEŽ ZDĚNÝ DŮM?

 • Účinnost protipožárních opatření v dřevostavbách byla již několikrát prakticky testována. Výsledky prokazují zcela vyhovující vlastnosti.
 • Dřevo jako každý materiál při určité teplotě hoří. Technická norma konstatuje, že dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Zuhelnatělá povrchová vrstva vznikající při požáru na nosných prvcích (trámech) totiž brání dalšímu ohoření. U objemných dřevěných kusů pronikne oheň do zhruba dvou- až třícentimetrové hloubky a jeho další postup se výrazně zpomalí či zastaví, neboť povrchová vrstva zuhelnatí a brání přístupu kyslíku.
 • Dřevo hoří předvídatelným, spočitatelným, do určité míry řiditelným způsobem. To je jeho obrovská výhoda při hašení požáru. Naproti tomu se ocelové konstrukce hroutí naprosto náhle, neočekávaně a naráz. V USA jsou proto po zkušenostech z 11. září 2001 v některých případech ocelové skelety budov chráněny dokonce dřevěnými obklady.

SPLŇUJE DŘEVOSTAVBA PODMÍNKY PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY?

 • Každá stavba, nejenom dřevostavba, musí splnit podmínky protipožární ochrany tak, aby se zabránilo ztrátám na životech a zdraví osob, zvířat a ztrátám na majetku. Každá technologie pro stavbu zděných domů i pro montáž dřevostaveb prochází certifikací podle zákona o technických požadavcích na výrobky.
 • Bez této certifikace není možné stavební systém ani prodávat. Projekt plánované stavby musí zároveň obsahovat požární zprávu, bez které by investor nedostal stavební povolení. Ve zprávě technik definuje prvky protipožárního charakteru.

JSOU DŘEVOSTAVBY OHROŽENY PLÍSNĚMI?

 • Když je stavba špatně navržena, nekvalitně provedena nebo nevhodně užívána, je riziko výskytu plísní stejně časté jako u jakékoli jiné stavby. Problémy s plísněmi na stěnách odbourá především důsledná projekční příprava. Plísně se totiž většinou objevují z důvodu nízké povrchové teploty stěny v interiéru.
 • Dřevokazné houby a červotoči mohou pro dřevostavbu představovat nebezpečí pouze při nedostatku zkušeností při výstavbě (obvykle při výstavbě svépomocí) nebo zanedbání pravidelné údržby. Základem je zvládnutí principů tzv. konstrukční ochrany dřeva, které zamezují vnikání vlhkosti do konstrukce a nežádoucímu proudícímu vzduchu.

JE DŘEVOSTAVBA V PŘÍPADĚ ŽIVELNÍ POHROMY STABILNÍ??

 • Časté opakování extrémních výkyvů počasí nutí investory ve střední Evropě věnovat pozornost odolnosti domů vůči přírodním živlům. Stavby prováděné technologií konstrukčních izolovaných panelů (tzv. SIPs = structural insulated panels) mají vynikající odolnost proti zemětřesení i vichřicím. Stabilitu panelových konstrukcí potvrdily i americké úřady, když v roce 2004 schválily technologii jako vhodnou do všech seizmicky ohrožených oblastí.
 • Domy ze SIPs panelů, postižené živelními pohromami, zůstávají stát téměř bez poškození, zatímco stavby z ostatních konstrukčních systémů se hroutí. Je to dáno konstrukcí panelu – tuhým izolačním jádrem oboustranně a celoplošně olepeným OSB deskou. Takto vyrobený panel se ani při extrémním zatížení nedeformuje.

MAJÍ DŘEVOSTAVBY ŠPATNOU AKUSTIKU?

 • Kolem špatné akustiky dřevostaveb přetrvávají mýty, jejichž prapůvod vznikl ve stavbách realizovaných za socialismu. Tehdejší výrobci byli limitováni omezeným výběrem materiálů, ale i nekvalitou a nedodržováním technologických postupů. Dnes se u každé stavby sleduje tzv. vzduchová neprůzvučnost. Co to je, pochopíme po výměně starých zdvojených oken za nová dřevěná nebo plastová okna.
 • Škvíry u starých oken propouštěly hluk zvenčí, moderní okna dokonale těsní. To samé platí pro stěny. Dnes jde o vzduchotěsné konstrukce bránící energetickým ztrátám. Tím se výrazně zlepšuje i vzduchová neprůzvučnost stavby.

BUDEME V PŘÍZEMÍ DŘEVOSTAVBY SLYŠET KAŽDÝ KROK Z HORNÍHO PATRA?

 • Nebudeme v případě, že strop bude dostatečně tzv. tuhý, při zatížení se nebude prohýbat. Do konstrukce stropu se musí vložit pružné materiály na bázi minerálních, skelných nebo dřevních vláken, které kročejový útlum výborně řeší.
 • V případě vysoce nadstandardních požadavků lze do konstrukce stropu zakomponovat i litou betonovou desku nebo betonovou dlažbu. V každém případě se podlaha druhého nadzemního podlaží provádí jako plovoucí. Volné položení desek bez jejich pevného spojení s podkladní konstrukcí stropu přeruší všechny akustické mosty.